ฺฺBasic MT4 Platform

คู่มือการเรียนรู้และวิธีการใช้งานเมนูต่างๆใน MT4 Platform

♦️วิธีการการเปิด-ปิดออเดอร์ ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=bnaFSNGcfPI

♦️วิธีการตั้ง Pending Order ➡️ https://youtu.be/gYZHz-lSM0g

♦️วิธีการตั้ง tp และ sl ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=i2yoEBx6BZA

♦️วิธีการกดดูค่าสเปรดใน MT4 คอมพิวเตอร์ ➡️https://youtu.be/xmwIUxpWjeo

♦️วิธีการกดโชว์คู่เงินทั้งหมด ➡️ https://youtu.be/wGx2-xd_zjk

♦️วิธีการกดเพื่อให้ค่า commission และ comment โชว์ที่ออเดอร์ ➡️ https://youtu.be/BqwS1s-NxHs

♦️วิธีการตั้งการแจ้งเตือน ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=Bj5yymp3mm0

♦️วิธีการตั้งแจ้งเตือนผ่านมือถือ ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=XyomgfOFJNo

♦️วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน MT4 ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=on_sTemfYYU